Document resources

Community-based center for children with disabilities

Community-based center for children with disabilities

Community-based center in support to children with disabilities in Durres brochure

Download the file

Recent photographs

11

11

View full-size image

Latest videos

Keshilla per  nje shtatzani dhe lehoni te shendetshme

Keshilla per nje shtatzani dhe lehoni te shendetshme

Ky sesion mbi "Kujdesjen per nje shtatzani dhe lehoni te shendetshme per nenat", u zhvillua ne kuader te projektit "Drejt nje Arsimi Gjitheperfshires per te gjithe ...

Watch the video